Vybraní lektoři

Ladislav Báča

Head of Country
Ogilvy Group ČR

Josef Havelka

Konzultant, zakladatel zoot.cz a LBA

Petr Kůta

Partner
Právní kancelář KMVS

Petr Pištělák

Chief Consultant
Profit Booster

Luboš Rezler

Client Service Director
Millward Brown Česká Republika

Naďa Šolcová

Managing Director
win-win institute

Kontakt

win-win institute s.r.o.
telefon: +420 724 105 410
e-mail: info@win-win.cz

www.win-win.cz

O institutu

Ogilvyinstitute.com je moderní vzdělávací program specializovaný na marketingovou komunikaci, tvorbu strategií a kampaní a správné použití marketingového komunikačního mixu.


Společnost win-win institute je autorem a pořadatelem vzdělávacího programu ogilvyinstitute.com.
Ogilvy Group ČR je exklusivním partnerem tohoto programu.

Komu je určen
ogilvyinstitute.com je určen všem, kteří jsou zodpovědní za investice do marketingových aktivit a připravují komunikační strategie a kampaně.
Je vhodný pro marketingové ředitele, manažery, brand manažery, vedoucí a specialisty v marketingu, pro ředitele či majitele firem, které nemají vlastní marketingová oddělení.
Z řad agentur je program vhodný především pro strategické plánovače a seniorské account manažery.

Co budou absolventi umět
Absolventi ogilvyinstitute.com získají ucelený pohled na problematiku tvorby komunikačních strategií a kampaní. Budou umět dobře využít dostupné informace z trhu, nastavit cíle a následně změřit výsledky kampaní, navrhovat komunikační strategie a kampaně. Budou se výborně orientovat v jednotlivých komunikačních disciplínách (jako jsou klasická reklama, PR, direct marketing, promotions, internet a další) a získají schopnost optimálně kombinovat nejvhodnější komunikační nástroje v připravovaných kampaních.

Obsahové složení
Sestavení seminářů tvoří logický celek. Zabývají se analýzou prostředí, do kterého se strategie připravuje, vlastní tvorbou strategie, komunikačním mixem a hodnocením marcom aktivit.

Přednášející a metodika
Lektoři jednotlivých seminářů jsou zkušené a uznávané osobnosti v dané oblasti komunikace. Na každém semináři přednáší seniorský reprezentant vybrané firmy z Ogilvy Group ČR a dále zhruba 3 další lektoři z řad marketingových odborníků. Je tak možné vidět dané téma z různých úhlů pohledu.

Právě metodika a koordinace lektorů ogilvyinstitute.com je výjimečná.

Výuková metodika maximalizuje následnou využitelnost v praxi. Semináře jsou sestaveny z odborných přednášek a případových studií, ale také z individuálních praktických cvičení, v nichž si posluchači ihned vyzkouší získané znalosti.

Lektoři si na dané téma nepřipravují příspěvek volně, jak bývá zvykem, ale celý lektorský tým je pečlivě koordinován tak, aby na sebe témata logicky navazovala, řečníci se informačně nepřekrývali a všichni využívali výše zmíněné metody výuky.
.
Certifikát
Posluchači, kteří splní potřebná kritéria a složí úspěšně závěrečné písemné testy, získávají po absolvování komplexního programu ogilvyinstitute.com certifikát.
Certifikát je tak zárukou seniorských znalostí v oblasti marketingové komunikace.Copyright © win-win institute s.r.o.