Vybraní lektoři

Ladislav Báča

Head of Country
Ogilvy Group ČR

Josef Havelka

Konzultant, zakladatel zoot.cz a LBA

Petr Kůta

Partner
Právní kancelář KMVS

Petr Pištělák

Chief Consultant
Profit Booster

Luboš Rezler

Client Service Director
Millward Brown Česká Republika

Naďa Šolcová

Managing Director
win-win institute

Kontakt

win-win institute s.r.o.
telefon: +420 724 105 410
e-mail: info@win-win.cz

www.win-win.cz

Petr Kůta

Partner
Právní kancelář KMVS

Petr Kůta

Petr Kůta je v současné době partner advokátní kanceláře KMVS, která se specializuje na právo z oblasti reklamy, marketingu, ochrany osobních údajů, farmacie, práv duševního vlastnictví a obchodního práva. Uvedeným právním oborům se věnuje desátým rokem a mezi klienty uvedené advokátní kanceláře patří např. reklamní agentury, farmaceutické společnosti, obchodní řetězce, tabákové společnosti a banky.
Petr Kůta vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále pokračoval na Universidad de Salamanca. Po skončení studií pracoval rok na diplomatickém protokolu Úřadu vlády.
Aktivně publikuje v časopisech Marketing Media, Strategie, M marketing, Trend Marketing, Právní praxe, atd.. Své zkušenosti obohatil i v rámci přednáškové činnosti na VŠE, Fakultě sociálních věd UK nebo např. na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Copyright © win-win institute s.r.o.