Vybraní lektoři

Ladislav Báča

Head of Country
Ogilvy Group ČR

Josef Havelka

Konzultant, zakladatel zoot.cz a LBA

Petr Kůta

Partner
Právní kancelář KMVS

Petr Pištělák

Chief Consultant
Profit Booster

Luboš Rezler

Client Service Director
Millward Brown Česká Republika

Naďa Šolcová

Managing Director
win-win institute

Kontakt

win-win institute s.r.o.
telefon: +420 724 105 410
e-mail: info@win-win.cz

www.win-win.cz

Klasická reklama, média a CID

přednáší: Jiří Vítek (MindShare), Jan Vágner (JJP), Petr Kůta (partner právní kanceláře KMSV), Michal Richtr (Dynamo Design)

Seminář Vám seznámí se současným stavem a nejnovějšími poznatky v oboru klasické reklamy. Přiblíží, jaká je současná úloha reklamy v komunikačním mixu.

Co osobně získáte na tomto semináři:
- Seznámíte se se současnou úlohou klasické reklamy v rámci celkového komunikačního mixu a tím jak ovlivňuje vnímání značky
- Budete prakticky znát výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů klasické reklamy
- Seznámíte se s specifiky vývoje jednotlivých nástrojů klasické reklamy
- Budete mít příležitost seznámit se s vývojem kreativního konceptu a s jeho exekucí v jednotlivých nástrojích reklamy
- Ukážeme Vám konkrétní kampaně mapující počáteční situaci, strategický a kreativní vývoj, jakož i vlastní implementaci
- Naučíte se jak spolupracovat s dodavateli klasické reklamy, budete znát různé systémy odměňování a jejich klady i zápory
- Poznáte současný stav mediálního plánování a pochopíte jeho význam pro klasickou reklamu
- Porozumíte základním parametrům mediálního plánování a nákupu
- Budete schopni zadávat úkoly mediální agentuře a kontrolovat plnění
- Naučíte se koordinovat spolupráci mezi Vámi, kreativní agenturou a mediální agenturou
- Na praktických ukázkách uvidíte příklady vzniku mediálních strategií a jejich korelaci ke strategii kreativní
- Seznámíte se se současným stavem na českém mediálním trhu a prognózou vývoje

Copyright © win-win institute s.r.o.