Vybraní lektoři

Ladislav Báča

Head of Country
Ogilvy Group ČR

Josef Havelka

Konzultant, zakladatel zoot.cz a LBA

Petr Kůta

Partner
Právní kancelář KMVS

Petr Pištělák

Chief Consultant
Profit Booster

Luboš Rezler

Client Service Director
Millward Brown Česká Republika

Naďa Šolcová

Managing Director
win-win institute

Kontakt

win-win institute s.r.o.
telefon: +420 724 105 410
e-mail: info@win-win.cz

www.win-win.cz

Tvorba efektivní komunikační strategie I

Přednáší: Ladislav Báča (Ogilvy Group ČR), Petr Pištělák (Profit Booster), Jaroslav Cír (Perfect Crowd)


Seminář Vám přiblíží postup jak vytvořit kvalitní komunikační strategii, při jejíž aplikaci lze očekávat vysokou efektivitu a návratnost investic. Postup je velmi konkrétní a velmi dobře využitelný v praxi pro všechny značky, produkty a služby.

Co osobně získáte na tomto semináři:
- Budete umět dobře nastavit cíle komunikační strategie
- Osvojíte si postup, jak dobře určit cílovou skupinu s nejvyšším kupním potenciálem
- Naučíte se jak vytipovat nejúčinnější motivátor k nákupu a to jak funkční tak emocionální
- Podle pozice Vaší značky na trhu budete umět určit správnou komunikační strategii
- Naučíte se správně nastavit komunikační mix (při výběru ze všech dnes dostupných komunikačních forem jako jsou klasická reklama, direkt marketing, PR, public affairs, sales promo, field marketing, internet, osobní prodej …)
- Osvojíte si postup, jak z monitoringu konkurence získat zajímavé informace pro tvorbu vlastní strategie
- Budete umět formulovat klientský brief agentuře tak, aby se v něm odrážela Vaše strategie a získáte tak na jeho základě řešení, která budou efektivní

Copyright © win-win institute s.r.o.